• Khuyến mãi trước bạ khi mua xe Đô Thành

  • Khuyến mãi trước bạ cho xe Hyundai Mighty

  • Hyundai Mighty HD65 2.5 tấn và Hyundai HD72 3.5 tấn

  • Giấy CNCL đóng thùng xe tải Hyundai (phiếu thùng)

  • Cabin Hyundai HD65, HD72 và HD120, HD320

  • Cabin sắt xi HD65, HD72 và HD120

  • Hyundai Mighty HD65 CKD – những thay đổi option

  • Báo giá đóng thùng xe tải

Top
0901767051